Optimizim dhe Mirmbajtje e Faqes

Optimizim dhe mirmbajtje e faqes

Tashme te kesh nje website per nje biznes nuk mjafton. Nje website duhet te jete gjithmone ne gjendje te rifreskuar! Faqet e rifreskuara, me permbajtje te azhornuar dhe te perditesuar terheqin vizitore, nuk duken te vjetra dhe ju ndihmojne te komunikoni me mire me klientet dhe te jeni me te besueshem.

Ne kemi disa paketa sherbimi per mirmbajtje te faqes per shumicen e faqeve qe ne ndertojme si dhe per faqe qe nuk jane ndertuar nga ne. Kekoni nje azhornim apo rifreskim informacioni? Doni te sistemoni dicka?

Sherbimi yne i mirmbajtjes se faqes eshte i thjeshte per tu perfituar. Ju dergoni nje email me informacionin qe kerkoni te ndryshoni dhe ne do ju ndihmojme menjehere duke sistemuar informacionin e ri brenda nje dite pune ne 90% te rasteve. Ne rastet qe kerkohet nje nderhyrje me thelbesore ne bashkepunim me ju, ne caktojme afatin e perfundimit. Ne fund ju do merni nje email me pershkrimin e punes, ndryshimet e bera ne menyre qe ju ti shikoni dhe ti testoni.

Paketat per mirmbajtje te faqes perfshijne:

 • Inspektim i faqes, sistemime te teksteve shqip dhe anglisht. (ne bashkepunim me klientin)
 • Kerkesa per materiale te reja ne faqe, slideshow, foto, tekste etj.
 • Website backup mujor
 • Google analytics, analize trafiku
 • Google webmaster tools, inspektim teknik i faqes dhe listim ne google search
 • Bing webmaster tools, bing search, yahoo search
 • Update i Sitemap ne xml
 • Analize SEO dhe azhornime
 • Analizim keywords dhe azhornime
 • Meta description, analize, optimizim
 • Kontroll i links ne faqe dhe funksioni i tyre
 • Update i sistemit te faqes, CMS dhe modulet e tjera shtese.
 • Optimizim i shpejtesise se faqes (imazhe, scripte etj) 
 • Testim i formulareve elektronik

Ne vartesi te kohes qe kerkohet per mirmbajtje, mujore apo cdo 3 muaj, ju mund te perfitoni keto sherbime me tarifa lehtesisht te perballueshme duke bere qe imazhi juaj ne internet te jete me i miri i mundshem ne sy te klientit.

Hausbrandt Suzuki Aurela Gace AIBA   Eco MarketUSLUGA Hygeia