Menaxhim Banera Online

Menaxhim i reklamave (baner) ne portale online

Ne marim persiper menaxhimin e reklamave me banera ne portale te klikuara shqiptare por edhe te huaja. Sipas qellimit te reklamimit, behet nje analize e websiteve, karakteristikave te tyre, editorialit etj, dhe planifikohet shperndarja e banerave.

Gjithashtu ne kujdesemi qe baneri te jete sa me terheqes, duke shtyre vizitoret te klikojne mbi te duke rritur trafikun ne faqe. Banerat mund te jene statik, JPG, PNG por edhe ne Animated GIF si edhe FLASH.

Hausbrandt Suzuki Aurela Gace AIBA   Eco MarketUSLUGA Hygeia